ติดต่อ

address 502-0921 Gifu-ken, Gifu-shi, Moriguchichō 4 Chome

E – mail admin@sazkaarena.com

call +81 58-263-4853